Steel 2023

Aktualności
Kto dostarczy stal Ukrainie? Odpowiedź  poznamy podczas kongresu STEEL 2023
28-08-2023

 

Czy Polska zaangażuje się w odbudowę Ukrainy i dostarczy sąsiadowi podstawowego surowca, jakim jest stal? To pytanie wydaje się być tym z kategorii retorycznych. Na pewno włączymy się w pomoc. Pytanie brzmi: jak?

Według najnowszych danych banku światowego koszt odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny wyniesie ponad 411 mld dolarów. To grubo ponad półtora biliona złotych na tę chwilę. Jaka będzie finalna kwota? Kto to sfinansuje i dostarczy podstawowych surowców do odbudowy?

Czy warto zajmować się już tematem odbudowy, jeśli na razie nie widać końca? Warto! Lepiej mieć przygotowanie przemyślane rozwiązania i je wdrożyć, niż zostać zaskoczonym i działać pod presją czasu. Podczas debaty na pierwszej edycji Europejskiego Kongresu Stalowego STEEL 2023, eksperci z branży stalowej przeanalizują perspektywy, szanse i zagrożenia, jakie stoją na drodze „powrotu do normalności” Ukrainy, który potrwa długie lata.

Ponadto, specjaliści podejmą tematy takie jak: udział polskich i europejskich firm w odbudowie, finansowanie surowców oraz omówią bariery, które stoją przed przedsiębiorcami. Debata odbędzie się w poniedziałek, o godzinie 16:30 w MCK w Katowicach. Udział w kongresie jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się tutaj.

Kongres to nie tylko jedna debata

W trakcie wydarzenia poruszonych zostanie wiele problemów, które są istotne z punktu widzenia nie tylko stali. Program został stworzony tak, aby poruszyć wiele problematycznych kwestii. Będziemy rozmawiać między innymi na temat:

  1. Megatrendów wyznaczających nową drogę dla przemysłu stalowego w Europie w obliczu nieustannych zmian otoczenia podczas panelu dyskusyjnego – „Megatrendy kształtujące przemysł stalowy w Europie w warunkach niestabilnego otoczenia”. Trzonem będzie dyskusja o wpływie dzisiejszych zmian klimatycznych, innowacji technologicznych czy geopolitycznej niestabilności na tę dynamiczną gałąź przemysłu.
  2. Przemysłu ciężkiego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz obronności podczas panelu – „Stal dla przemysłu obronnego gwarancją bezpieczeństwa”.
  3.  Inteligentnych rozwiązań dla przemysłu stalowego i ich zastosowania w procesach produkcyjnych. Uczestnicy dowiedzą się jak automatyzacja, analiza danych, sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy rewolucjonizują sposób, w jaki tworzymy, monitorujemy i optymalizujemy produkcję.
  4. Zielonego finansowania w przemyśle stalowym, którego głównym celem jest wykorzystanie kapitału w sposób przyczyniający się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko oraz wspierania rozwoju zrównoważonych rozwiązań ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, a konkretniej:
  1. Opisowi produktów bankowych związanych z zielonym finansowaniem,
  2. Wymaganiami prawnymi w zakresie uzyskania zrównoważonego finansowania,
  3. Znaczenia branży w związku z udzielaniem finansowania,
  4. Wpływie zielonych środków na biznes,
  5. Sustainability-linked bonds (tzw. zielonych obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem).

Ciekawym punktem będą warsztaty „Jak zbudować hutę przyjazną planecie?”. Budowa ekologicznej huty, to kompleksowe wyzwanie, które wymaga uwzględnienia wielu aspektów. W procesie tym należy uwzględnić wykorzystanie energii odnawialnej, minimalizację emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną procesów produkcyjnych, recykling i odzyskiwanie surowców z odpadów produkcyjnych.

To tylko kilka z wielu tematów, które zostaną poruszone w ramach pierwszej edycji Europejskiego Kongresu Stalowego STEEL 2023, który odbędzie się 18-19 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pełny program można sprawdzić tutaj. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce skupiające branżę stalową i wszystkie pozostałe, które są z nią związane. Od transportu i logistyki, po IT, finanse oraz handel.
Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od ponad 30 lat  podejmuje inicjatywy wpływające na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i zwiększenie ich innowacyjności.

Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Infrastruktury.
Partnerem Generalnym jest Węglokoks S.A.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa objęła wydarzenie Patronatem.
Partnerzy Merytoryczni: Akademia WSB, Huta Łabędy S.A., Huta Pokój S.A., Huta Pokój Konstrukcje, Huta Pokój Profile, Walcownia Blach Batory, Our Future Foundation
Partner Motoryzacyjny: MM Cars Rental.

Kontakt w sprawie partnerstwa:
Mirosław Rus | Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju RIG w Katowicach
e-mail: mrus@rig.katowice.pl

Wybierz temat