Steel 2023

Nie śledziłeś wydarzenia?

Czym jest
Europejski Kongres
Stalowy
STEEL 2023?

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 jest pierwszą edycją wydarzenia, podczas którego zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne na rynku stalowym - w obszarze nowoczesnej produkcji stali jak i wykorzystania jej w procesach budowlanych czy energetycznych.

Rozwiązania adresowane dla rynku stalowego muszą uwzględniać wymogi zrównoważonego rozwoju, dynamicznie rozwijającego się obszaru sztucznej inteligencji i implementowania rozwiązań AI w procesy technologiczne, jak również zmieniającego się otoczenia rynkowego i gwałtownych zmian geopolitycznych na świecie.

Celem Kongresu jest również  budowa świadomości wspólnego działania w kierunku „zielonej” transformacji.

 

O czym
będziemy mówić?

Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej istotne kwestie związane z przyszłością polskiego hutnictwa w kontekście europejskiej transformacji energetycznej, jak i pozyskiwania nowych technologii umożliwiających rozwój branży - łącząc naukową wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami świata biznesu.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestie zarówno z obszaru rynku stali i kształtowania trendów w warunkach dynamicznych zmian geopolitycznych - związanych m.in. z wojną w Ukrainie, jak też tematy stricte produkcyjne - w ramach których zostaną omówione kwestie techniczne.
 
W trakcie Kongresu zostaną także poruszone  tematy związane z gospodarką wodorową, finansowaniem zielonych inwestycji, kształceniem kadr dla branży stalowej, wprowadzaniem innowacji czy wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu danymi produkcyjnymi i opracowywaniu nowych technologii.

 

Do kogo
skierowany
jest kongres?

Kongres dedykowany jest przede wszystkim przedstawicielom szeroko rozumianej branży stalowej, firmom produkcyjnym oraz usługowym, specjalistom i ekspertom, ale również przedstawicielom polskich uczelni.

Do uczestnictwa zapraszamy także osoby mające wpływ na kształtowanie się warunków działania przemysłu stalowego w Polsce i kształtujących ramy europejskiej transformacji energetycznej i przemysłowej.

Ważnymi gośćmi wydarzenia będą ludzie młodzi – głównie studenci kierunków technicznych, którzy stoją u progu kariery zawodowej. Podczas Kongresu będą mogli przekonać się, iż przemysł stalowy jest nowoczesną branżą, która może wprowadzać wiele nowoczesnych, inteligentnych i ekologicznych rozwiązań – służących rozwojowi wielu innych dziedzin życia i gospodarki.

 

Dlaczego
warto
wziąć udział?

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 daje możliwość dyskusji między przedstawicielami kręgów ustawodawczych i regulacyjnych, naukowych oraz osobami reprezentującymi przedsiębiorstwa branży stalowej, które posłużą wypracowaniu postulatów w obszarze rozwiązań prawnych i innych aktów normatywnych, regulujących funkcjonowanie branży stalowej w Polsce.

Podczas wydarzenia będzie możliwość zaznajomienia się z najnowszymi trendami na rynku stalowym, których znajomość jest niezbędna dla sprawnego prowadzenia biznesu w tym obszarze. Uczestnicy poznają także nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie pozwala optymalizować procesy produkcyjne, wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa i współdziałanie z innymi podmiotami rynkowymi.

Partnerzy wydarzenia mają możliwość zaprezentowania swojej wiedzy eksperckiej przed szerokim gronem uczestników, przedstawienia własnych rozwiązań merytorycznych czy opracowanych technicznych propozycji. Przygotowaliśmy też dla nich interesujące pakiety świadczeń wizerunkowych – pozwalające na zwiększenie rozpoznawalności własnej instytucji czy przedsiębiorstwa.

 

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 jest także znakomitą okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych z innymi podmiotami działającymi na tym rynku (dostawcy, odbiorcy), a także z osobami odpowiedzialnymi za jego kształt pod kątem prawnym.

 

Formy uczestnictwa
w kongresie

Wystąpienie eksperckie
Wystąpienie
eksperckie
Udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach
Możliwość ekspozycji stoiska promocyjnego
Realizacja pakietu świadczeń wizerunkowych

Wybierz temat