Steel 2023

Prelegenci kongresu

Wykładowca na studiach Executive MBA w Akademii WSB, ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy

Z branżą gazowniczą związany jest od 28 lat kontynuując tradycję rodzinną; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. – Spółki, która od ponad 45 lat funkcjonuje na rynku gazowym. Inicjator kluczowych zmian i strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Spółka realizuje strategiczne inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, m.in korytarz Północ-Południe, korytarz Centrum-Wschód: interkonektor Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, a także Baltic Pipe Tłocznia Gazu Odolanów oraz gazociąg Ciecierzyce-Lwówek.

 

Od lipca 2016 r. członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, a od grudnia 2018 r. również Przewodniczący Zespołu ds. ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor - Wykonawca. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Wiceprzewodniczący Komitetu Energii w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, członek Komitetu Sterującego Kodeksu Dobrych Praktyk dla energetyki.

 

Od 2021 roku uczestniczy w Radzie Fundacji Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat