Steel 2023

Prelegenci kongresu

Partner, Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego EY

Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego EY z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów regulacyjnych oddziałujących na przestrzeń gospodarczą przedsiębiorstw i całych branż, w tym w szczególności w zakresie tworzenia warunków uczciwej konkurencji, kierunków zmian prawa energetycznego, ochrony środowiska i klimatu oraz podatkowego. Współpracuje m.in. z branżą stalową, metali nieżelaznych, paliwową, chemiczną, mineralogiczną oraz dóbr konsumpcyjnych. Ponadto, zajmuje się doradztwem podatkowym i celnym w obszarze opodatkowania międzynarodowego obrotu towarowego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 10204). Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed organami podatkowymi i celnymi, w setkach spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentował spółkę z o.o. Magoora w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie C-414/07. Nagrodzony przez Gazetę Prawną Złotym Paragrafem w kategorii „Najlepszy doradca podatkowy” w 2008 roku.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat