Steel 2023

Prelegenci kongresu

Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.

Tomasz Heryszek jest Prezesem Zarządu Węglokoks S.A. od 2019 roku, w latach 2016 – 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Handlowych. Członek Rady Nadzorczej PGG SA oraz Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 2005 w SGH obronił doktorat z zakresu nauk ekonomicznych. Ukończył również Prawo Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, Post-MBA Akademię Przywództwa Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie, Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami oraz studia podyplomowe Rynki w handlu zagranicznym w Szkole Głównej Handlowej. Działalność biznesową od wielu lat łączy z pracą akademicką, jest wykładowcą m.in. na Wydziale Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych.


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat