Steel 2023

Prelegenci kongresu

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Profesor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i  pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Emerytowany oficer Policji. Pełni funkcję dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Dąbrowie Górniczej oraz Prezesa Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Członek rad naukowych kilku czasopism, a obecnie redaktor naczelny półrocznika "Security Forum". Jest autorem i współautorem blisko dwustu opracowań publikowanych w Polsce i kilkunastu innych krajach, a dotyczących: policji, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa lokalnego, zarządzania kryzysowego oraz organizacji działań administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych.
Za działalność na rzecz bezpieczeństwa, nauki i dydaktyki oraz popularyzacji wyników badań wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami terenowych organów administracji rządowej i samorządowej, a także władz uczelni.


Dodano: 15 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat