Steel 2023

Prelegenci kongresu

Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Jest pracownikiem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Studia na specjalności „samochody i ciągniki” ukończył na Politechnice Krakowskiej w 1977 r. Na tej uczelni obronił w 1986 r. doktorat, a w roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, a obecnie kieruje Katedrą Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej. Odbył liczne staże naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych m.in.: w Technische Universität Dresden, a w latach 1987–89 przebywał na stypendium, a następnie na stażu naukowym w Ruhr Universität Bochum w Niemczech.

Krąg jego zainteresowań naukowo-badawczych wyznaczają trzy grupy problemów.

Pierwsza grupa badań, które prowadzi, obejmuje poszukiwanie rozwiązań i systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin ze środków transportu.

Drugi obszar dotyczy wykorzystania wodoru oraz odpadowych gazów przemysłowych i biologicznych do celów energetycznych.

Trzeci zakres wyznaczają badania nad nowymi systemami napędu pojazdów, m.in. badania eksploatacyjne pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Prof. Marek Brzeżański od wielu lat jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. W marcu 2019 r. został powołany do Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, działającej przy prezydencie Krakowa i pełni funkcję wiceprzewodniczącego.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat