Steel 2023

Prelegenci kongresu

Wydział Inżynierii Materiałowej, Katedra Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska

Profesor nauk technicznych w dyscyplinach Inżynieria Materiałowa i Inżynieria Mechaniczna, absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej, autor ponad 150 publikacji naukowych w obszarze Inżynierii Produkcji, Kierownik i główny wykonawcza projektów B+R, prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w kadencji 2012-2016 i 2016-2019, kierownik Katedry Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej od roku 2017, członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN od roku 2015, od roku 2019 przewodniczący Sekcji Inżynierii Innowacji, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy KIP PAN, biegły sądowy, ekspert merytoryczny NCBR, MEiN, PARP, koordynator kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Politechnice Śląskiej, członek Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna w Politechnice Śląskiej, przewodniczący Komisji Doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna, odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, wielokrotnie wyróżniony nagrodami JM Rektora PŚ.


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat