Steel 2023

Prelegenci kongresu

Prodziekan ds. Rozwoju, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska

Nauczyciel akademicki, inżynier spawalnik, technolog materiałowych, ukończył Politechnikę Śląska w roku 1995 na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania, kierunek inżynieria materiałowa, specjalność: materiały metaliczne, następnie w roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W roku 2019 został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec ukończył studia podyplomowe: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik EWE - Instytut Spawalnictwa 1999; Zarządzanie menadżerskie oparte o strukturę MBA - Szkoła Główna Handlowa Warszawa - Podyplomowe Studium Menażerskie (struktura MBA) 2002; Zarządzanie organizacjami - Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania 2005; Zarządzanie jakością i środowiskiem w transporcie - Politechnika Śląska, Wydział Transportu 2005;

Posiada uprawnienia i certyfikaty: międzynarodowy inżynier spawalnik IWE; nauczyciel praktycznej nauki zawodu, audytor systemu zarządzania jakością; pełnomocnik systemu zarządzania jakością; menadżer systemu zarządzania jakością, audytor wewnętrzny systemu SCC 2006; ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”; ekspert w bazie recenzentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Doświadczenie naukowe uzupełniał na stażach i praktykach zagranicznych, m.in. w firmie Sandvik AB w Szwecji, na Uniwersytecie Otto von Guerickie w Niemczech oraz na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach na Słowacji (1999).

W latach 2010 - 2012 był prodziekanem ds. organizacji i rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii; od 2013 członek komisji doktorskiej na kierunku inżynieria produkcji; obecnie jest prodziekanem ds. organizacji i rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz kierownikem Katedry Metalurgii i Recyklingu ;

W swojej pracy zawodowej związanej z wytwarzaniem elementów dla energetyki i montażem kotłów energetyki zawodowej, głownie kotłów odzysknicowych, zajmuje się najnowszymi technologiami łączenia stosowanymi do materiałów żarowytrzymałych i żaroodpornych, w tym najnowszych stopów niklu. Główne obszary badawcze to badania struktury i właściwości złączy ze stali o podwyższonej wytrzymałości wykonanych wysokoenergetycznymi metodami spawania; spawalność materiałów na osnowie faz międzymetalicznych i stalami duplex; technologie spawania i napawania nowoczesnych stali i stopów niklu stosowanych w przemyśle energetycznym; spawalność nowych materiałów dla lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem stopów magnezu i stopów niklu.

Autor dwóch monografii, autor lub współautor ponad 400 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, wygłosił ponad 120 referatów oraz autor 11 patentów krajowych i dwóch europejskich, promotor 5 doktoratów i kolejnych 4 obecnie realizowanych;


Dodano: 17 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat