Steel 2023

Prelegenci kongresu

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

Aktywnie wspiera rozwój dyscypliny „inżynieria materiałowa”, pełniła i pełni szereg funkcji, m.in. jako członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Sekretarz redakcji czasopisma Composites Theory and Practice, przewodnicząca Rady Bibliotecznej Politechniki Częstochowskiej. Kierownik lub wykonawca wielu projektów badawczych krajowych oraz zagranicznych, ekspertyz i opracowań naukowych. Odbyła jedenastomiesięczny staż na Uniwersytecie Catalonia w Barcelonie, staż naukowo – badawczy w przemyśle oraz brała udział w licznych szkoleniach. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z inżynierią materiałową, inżynierią powierzchni oraz materiałami dedykowanymi m.in. medycynie. Dorobek naukowy obejmuje monografie, podręczniki i skrypty akademickie, jak również patenty. Opublikowała ponad 200 artykułów, w tym ponad 90 w czasopismach z listy JCR.


Dodano: 4 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat