Steel 2023

Prelegenci kongresu

p.o. Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, Rosomak S.A., Siemianowice

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskał na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W czasie kariery zawodowej pełnił funkcje m.in.: prezesa zarządu Wojskowego Centralnego Biura Konstukcyjno-Technologicznego S.A., zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego, radcy generalnego w Ministerstwie Obrony Narodowej, radcy ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wieloletni wykładowca akadermicki. Zasiadał w szeregu rad nadzorczych podmiotów prawa handlowego. Posiada certyfikaty Certified Internal Auditor oraz Certfied Goverment Auditing Professional. Od grudnia 2022 roku pełni obowiązki prezesa Zarządu Rosomak S.A.


Dodano: 13 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat