Steel 2023

Prelegenci kongresu

Dyrektor ds. handlowych, członek Zarządu ArcelorMittal Recykling Polska Sp. z o.o.

Z hutnictwem związany od początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1990 roku w nieistniejącej już Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice w Katowicach. W 1994 roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu Metali HK-Cutiron Sp. zo.o, gdzie zdobywał kolejne szczeble zawodowe, by w  2007 roku zostać Prezesem Zarządu Spółki. Po fuzji i utworzeniu spółki ArcelorMittal Recykling Polska, w 2019 roku objął stanowisko dyrektora handlowego i zarazem członka Zarządu.
Od 2007 roku czynny Członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem,  w której w latach 2008-2010 i 2014-2016 piastował funkcję Prezesa Rady Izby.


Dodano: 11 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat