Steel 2023

Prelegenci kongresu

Prezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający  European Steel Group Sp. z o.o.

Mirosław Ptasiński od 2019 roku związany z European Steel Group, jest  menedżerem  z 24-letnim doświadczeniem oraz tytułem Executive MBA uzyskanym po ukończeniu studiów prowadzonych przez GFKM na Uniwersytecie Gdańskim oraz RSM Erasmus University.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Politechniki Łódzkiej, a także wielu studiów podyplomowych.

 

Jest fachowcem w zarządzaniu finansami, procesami produkcyjnymi, zespołami sprzedażowymi, controllingiem, logistyką i IT. Ekspert w zakresie strategicznego zarządzania oraz usprawniania operacji biznesowych stymulujących wzrost wyników oraz podnoszących efektywność i zyski organizacji.

Karierę zawodową rozpoczął w Banku Przemysłowo Handlowym S.A. awansują na stanowisko  Dyrektora Oddziału. W roku 2002 został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Luna Polska Sp. z o.o. W latach 2010 -2016 był Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Prezesem Zarządu ZAKSA S.A. W roku  2017 objął funkcję   Członka     Zarządu

w Flex-Trade Sp. z o.o.

Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o. o. W latach 2005-2016  zasiadał w Radach Nadzorczych spółek takich jak : Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A , Zakłady Azotowe Kędzierzyn  S.A. , CTL Chemkol Sp. z o.o., Zakserwis Sp. z o.o., Hotel Ustka Sp. z o.o., Asterzak Sp. z o.o., ZAKSA S.A., Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., Kędzierzyńsko Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat