Steel 2023

Prelegenci kongresu

Wydział Inżynierii Materiałowej, Katedra Metalurgii i Recyklingu, Politechnika Śląska

Profesor w Katedrze Metalurgii i Recyklingu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Dyscyplina: Inżynieria materiałowa. Działalność naukowo-badawcza obejmuje obszar szeroko pojętej metalurgii ekstrakcyjnej, a zwłaszcza badania związane z modelowaniem matematycznym i fizycznym procesów metalurgicznych, głównie procesów rafinacji aluminium i procesów rafinacji pozapiecowej stali. To również badania dotyczące możliwości odzysku platynowców, zwłaszcza platyny ze zużytych katalizatorów samochodowych oraz odzysku wybranych metali ze zużytych obwodowych płytek drukowanych (PCB). Ponadto działalność naukowo-badawcza obejmuje także badania konstytuowania antykorozyjnych powłok metalowych otrzymywanych metodą zanurzeniową, struktury oraz właściwości tych powłok.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat