Steel 2023

Prelegenci kongresu

Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Częstochowska

Doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej, pracownik Katedry Metalurgii i Technologii Metali. Zajmuje się nowoczesnymi technologiami związanymi z wytwarzaniem i recyklingiem metali oraz cynkowaniem ogniowym.

Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych, celowych, rozwojowych, oraz projektów finansowanych przez NCN, NCBiR czy DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Z branży stalowej były to firmy, takie jak: CMC Poland Sp. z o.o., ISD Częstochowa S.A., ArcelorMittal S.A., Cognor S.A., ThyssenKrupp Nirosta GmbH czy ThyssenKrupp Steel AG. Podczas swojej kariery zawodowej, odbył staże naukowo-dydaktyczne w von Karman Institute for Fluid Dynamics w Belgii oraz w Groupe Belge du College Europeen de Technologie we Francji. W latach 2007-2010 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Technicznym RWTH Aachen w Niemczech. Pracował również w przemyśle, w tym jako konsultant technologiczny i manager ds. badań i rozwoju.

Był kierownikiem oraz wykonawcą wielu prac zleconych i projektów, które zostały wdrożone w warunkach przemysłowych. Pełni funkcję doradcy i konsultanta w podmiotach gospodarczych. Jest autorem lub współautorem monografii naukowych, patentów oraz ponad 150 artykułów naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych.


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat