Steel 2023

Prelegenci kongresu

Business Ethics Methodology Lead, EcoVadis

Marek Szolc - szef działu Etyki Biznesu w EcoVadis, globalnym liderze ratingów ESG tworzącym najbardziej zaufany system oceny jakości systemów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w łańcuchach dostaw. Radny m. st. Warszawy i wiceprzewodniczący miejskiej Komisji Ochrony Środowiska. Współzałożyciel stichtingu TTT Instituut świadczącego doradztwo strategiczne w obszarze działań antydyskryminacyjnych i praw człowieka. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo francuskie i europejskie na Université de Poitiers. Ekspert w obszarze ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Wcześniej pracował jako prawnik w fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz jako legislator i doradca ds. polityk publicznych w jednym z klubów parlamentarnych w Sejmie RP.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat