Steel 2023

Prelegenci kongresu

Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A.

Marek Akciński, Wiceprezes ds. Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. skończył prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz złożył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zdobywając tytuł zawodowy radcy prawnego. Uzyskał również uprawnienia zarządcy nieruchomości. Z Grupą Kapitałową Węglokoks związany jest od 2016 roku – najpierw jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie od 2019 roku jako Wiceprezes i Prezes Zarządu „Huty Pokój” S.A. W czasie zarządzania tą spółką zainicjował i prowadził proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Huty Pokój, doprowadzając do przywrócenia jej płynności finansowej, uzgodnienia z wierzycielami zasad spłaty zobowiązań, częściowego oddłużenia spółki oraz znaczącej poprawy jej wyników. Wcześniej pracownik spółek Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w których kierował Biurem Zarządu, a następnie zapewniał obsługę prawną. Członek Rad Nadzorczych w spółkach: Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o., Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o., Stadion Śląski Sp. z o.o.


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat