Steel 2023

Prelegenci kongresu

Dyrektor programu Rozwój przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Od 2022 r. pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie odpowiedzialny jest za finansowanie polskiego sektora obronnego oraz program Rozwój przemysłu.

Posiada doświadczenie w spółkach produkcyjnych oraz sektorze finansowym. W ostatnich latach pracował w spółkach produkcyjno-handlowych odpowiadając za zarządzanie ich działalnością i rozwój, a także za restrukturyzację jednego podmiotu. Wcześniej zdobywał doświadczenie w nadzorze właścicielskim, consultingu w sektorze energetycznym oraz modelowaniu i wycenach. Pracował także w domu maklerskim, gdzie był doradcą inwestycyjnym, członkiem komitetów inwestycyjnych i uczestniczył w procesach dotyczących pozyskiwania finansowania oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.


Dodano: 14 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat