Steel 2023

Prelegenci kongresu

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Węglokoks S.A.

Wiceprezes ds. Finansowych jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Skończył także studia podyplomowe na kierunku zarządzanie finansami. Jest finansistą z dwudziestoletnim doświadczeniem, posiada piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Łukasz Śmigasiewicz pracuje w Węglokoks od 2019 roku, w tym czasie kierował Działem Projektów Reorganizacyjnych Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. oraz Departamentem Strategii i Controllingu Strategicznego Grupy Kapitałowej. W latach 2006 – 2019 pełnił m.in. funkcję Dyrektora Finansowego Fitwell sp. z o.o. oraz Walls&Papers sp. z o.o. Jest autorem modeli finansowych przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego oraz analiz opłacalności inwestycji. Wcześniej pracował także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w którym m.in. pełnił stanowisko Z-cy Dyrektora Kancelarii Sejmiku. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru spółek – m.in. był członkiem Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., a od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Był również Ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat