Steel 2023

Prelegenci kongresu

Dyrektor Projektu, Ocean Winds

Dyrektor projektu BC-Wind Ocean Winds odpowiedzialny za inwestycje Ocean Winds w Polsce.
Posiada rozległe doświadczenie w nadzorowaniu i rozwoju projektów morskiej energetyki wiatrowej.
Związany z Ocean Winds od początku inwestycji tej spółki w Polsce, wcześniej od 2012 do 2020 roku związany z EDP Renewables, gdzie odpowiadał za rozwój projektów lądowej i morskiej energetyki wiatrowej w Polsce od fazy planowania lokalizacyjnego i finansowania po pełny rozwój i wdrożenie.
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz VIA University College w Danii gdzie uzyskał dyplom BA (Mechanical Engineering).


Dodano: 5 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat