Steel 2023

Prelegenci kongresu

Kierownik Produkcji Rur, Huta Łabędy S.A.

Magister inżynier POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wydział Inżynierii Materiałowej, a także International Welding Engineer.

Od 2015 r, związany z Hutą Łabędy brał czynny udział w uruchomieniu najnowocześniejszego w Europie Wydziału Produkcji Rur HFI. Był również Menadżerem Projektu i Kierownik B+R w ramach programu  NCBiR Innostal.  
W latach 1998 – 2014 pracownik HUTY CZĘSTOCHOWA. między innymi   Kierownik Działu Nowych Produktów i Nowych Technologii w Zakładzie Badawczo – Rozwojowym.  W tym czasie prowadził prace badawczo rozwojowe dotyczące wdrożeń: nowoczesnych stali trudnościeralnych stosowanych w górnictwie, blach kriogenicznych do przemysłu stoczniowego typu NV2-4, stali na łuski dla przemysłu zbrojeniowego typu Bw11, produkcji blach na rury walcowane termomechanicznie z przyspieszonym chłodzeniem w instalacji Mulpic, blach wykorzystanych w konstrukcjach przybrzeżnych typu off – shore, blach na kamizelki kuloodporne HC Millar48.
W latach 1999 – 2011 DORADCA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Regionalnego Fundusz Gospodarczego w Częstochowie, a także Inkubatora Przedsiębiorczości, gdzie zajmował się opracowywaniem wniosków o finansowanie inwestycji, studiów wykonalności, planów przedsięwzięcia do programów przed i po akcesyjnych. Do tej pory zarządzał 5 projektami unijnymi o wartości 20 mln. PLN.
Ponadto autor 4 publikacji w czasopismach naukowych Metals, Materials, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa i Materiały Budowlane.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat