Steel 2023

Prelegenci kongresu

Prezes Zarządu, Huta Pokój S.A.

Menedżer od lat związany z sektorem przemysłowym. Od 2021 roku pełni stanowisko prezesa zarządu Huty Pokój SA (Grupa Kapitałowa Węglokoks), spółki która m.in. pełni rolę operatora gospodarki złomowej dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Wcześniej związany z sektorem górniczym zajmując stanowiska kierownicze w takich spółkach jak JSW Innowacje, Węglokoks Kraj. W latach 2016-2017 zatrudniony był w Ministerstwie Energii, gdzie uczestniczył w procesach restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, a także przekształceń w sektorze energetycznym i hutniczym. Członek Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w kadencji 2017-2021. Jacek Srokowski Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat