Steel 2023

Prelegenci kongresu

Dyrektor Centrum Biznesowego w Katowicach, Bank Ochrony Środowiska

Ilona jest dyrektorką Centrum Biznesowego w Banku Ochrony Środowiska na region Śląska i Opolszczyzny. Zarządza zespołami, nadzoruje i wspiera projekty oraz przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym, czyli zgodnymi z misją banku.
W sektorze bankowym pracuje od ponad 20 lat. W latach 2012-2020 była dyrektorem Regionalnego Centrum Korporacyjnego w PKO Bank Polskim S.A.
Ilona aktywnie działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zwiększenia udziału firm w transformacji ekologicznej. Interesuje się takimi tematami jak: zarządzanie firmą i finansami, odpowiedzialne przywództwo, globalne trendy, nowoczesne technologie.
Jest absolwentką Politechniki Śląskiej. Laureatką wielu nagród i wyróżnień. Ukończyła liczne programy menadżerskie z dziedziny finansów i bankowości. Samą siebie określa słowami: niekwestionowany lider, motywator, trener biznesu i coach.


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat