Steel 2023

Prelegenci kongresu

Wicemarszałek Senatu RP

Gabriela Morawska – Stanecka jest prawniczką i polityczką. Absolwentką prawa  najstarszej polskiej uczelni, Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie. W latach 1993-2006 brała aktywny udział w procesie restrukturyzacji śląskiego górnictwa węgla kamiennego Była też członkinią Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego.            
W 2019 uzyskała mandat do Senatu z okręgu wyborczego nr 75 obejmującego obszary powiatu bieruńsko – lędzińskiego oraz miasta na prawach powiatu: Mysłowice i Tychy w województwie śląskim. Na pierwszym posiedzeniu Senatu X kadencji została wybraną Wicemarszałkinią Izby. Uczestniczy w pracach kilku komisji:  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu oraz jako wiceprzewodnicząca Nadzwyczajnej Komisji do spraw Wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacj, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych, która we wrześniu przedstawiła report ze swoich prac.
Gabriela Morawska – Stanecka działa w organizacjach międzynarodowych. W Unii Międzyparlamentarnej reprezentuje nasz kraj jako wiceprzewodnicząca zarządu Polskiej Grupy. W październiku 2022 roku została wybrana członkinią Komisji ds. Promowania Poszanowania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Unii. Jest także ambasadorką Senatu RP w międzynarodowej organizacji kobiecej „Women Political Leaders”. 


Dodano: 14 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat