Steel 2023

Prelegenci kongresu

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

Wojciech Szulc jest Pełnomocnikiem ds. Współpracy Międzynarodowej w Łukasiewicz - Górnośląskim Instytucie Technologicznym (dawniej Instytut Metalurgii Żelaza - IMZ) w Gliwicach (GIT), Polska. Ukończył metalurgię na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1980 roku. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Metalurgii Żelaza jako pracownik naukowy i jednocześnie rozpoczął studia doktoranckie na AGH i uzyskał stopień doktora w 1985 roku. W 1988 roku pracował jako Post Doc w Lehigh University, Bethlehem, PA, USA. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Politechnice Częstochowskiej.
Jego kariera zawodowa składa się z dwóch części: pierwsza obejmowała działalność naukową i technologiczną w zakresie odkształceń plastycznych metali - a druga, dotyczyła doradztwa biznesowego - np. badania rynku, prognozowania zużycia wyrobów stalowych, opracowywania biznesplanów.
W wyniku swojego 43-letniego doświadczenia zawodowego zrealizował prawie 150 projektów badawczych, jest współautorem 7 patentów, autorem i współautorem około 50 artykułów i 40 wykładów wygłoszonych na konferencjach.
Od 2008 roku jest aktywnym członkiem Focus Group "People" w Europejskiej Platformie Technologicznej Stali (ESTEP). Obecnie jest również członkiem zarządu ESTEP. Pracował w zespole opracowującym europejskie projekty GT VET i Green Steel for Europe, a obecnie reprezentuje GIT/IMZ w projekcie ESSA, a także w dwóch innych projektach HEU MAXH2DR i TransZeroWaste.


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat