Steel 2023

Prelegenci kongresu

Zespół Doradców GIG

Dr hab.  inż. Stanisław Tokarski, prof. GIG – pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Energetyki w Krakowie i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.  Prowadzi działalność naukowo-badawczą i ekspercką w obszarze energii.

 Związany z energetyką zawodową od 1985 roku, rozpoczął pracę w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. W latach 2008- 2015 wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju w Tauron S.A. i prezes Zarządu w Tauron Wytwarzanie S.A.(2010-2014). W latach 2013-2016 prezes  Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (TGPE),  członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE)  i przedstawiciel  PKEE  ds. polityki energetycznej i wytwarzania w EURELECTRIC w Brukseli, członek Rady Dyrektorów stowarzyszenia europejskich operatorów elektrowni VGB.  Był  członkiem wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Aktualnie wiceprzewodniczący Komitetu Problemów Energetyki  PAN, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC), PKEE  i TGPE, a także Kolegium Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Jest członkiem rady nadzorczej spółki europejskiej KIC Innoenergy S.E., która zajmuje się wdrożeniami nowych technologii energetycznych. Od początku transformacji gospodarczej w Polsce zajmował się współtworzeniem i opiniowaniem regulacji w obszarze energia w kraju i UE. Autor wynalazków,  licznych publikacji i komentarzy z zakresu regulacji środowiskowych, klimatycznych i rynkowych w energetyce. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, projektową, doradczą  związaną z transformacją energetyki i przemysłu.


Dodano: 14 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat