Steel 2023

Prelegenci kongresu

 Prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Urodził się w 1962 roku w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej – V L.O. w Krakowie podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na kierunku Podstawowe Problemy Techniki, specjalność Mechanika Stosowana. Dyplom mgr inż. uzyskał w 1987 roku, a na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej został zatrudniony 1 stycznia 1988 roku. W 1997 uzyskał stopień dr nauk technicznych. W 2014 uzyskał stopień naukowy dr hab. na podstawie rozprawy pt.: „Zagadnienia koncentracji naprężeń w płytach i powłokach – modelowanie i optymalizacja”. Od 2021 jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W okresie pracy w Politechnice Krakowskiej odbył staże naukowe na Politechnice w Lozannie (15 miesięcy, 1993-94) oraz w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN Genewa (w sumie 13 miesięcy w latach 1998 – 2006). Jest autorem i współautorem jednego podręcznika akademickiego oraz kilkudziesięciu publikacji notowanych w bazie Scopus. Uczestniczył (z referatem) w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych jak i zagranicznych. Główne obszary działalności naukowo – badawczej dotyczą:

  • komputerowo wspomaganego projektowania maszyn i ich podzespołów;
  • szeroko rozumianej wytrzymałości stalowych konstrukcji cienkościennych;
  • zastosowania metody elementów skończonych w modelowaniu maszyn i konstrukcji
  • komputerowych metod optymalizacji konstrukcji;
  • badań doświadczalnych i modelowania elementów konstrukcji hybrydowych typu metal – kompozyt.

Od 01.10.2016 pełni funkcję Prodziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz od 2021 roku jest Kierownikiem Zespołu Podstaw Konstrukcji Maszyn w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych Wydziału Mechanicznego PK.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat