Steel 2023

Prelegenci kongresu

Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” od 2011 roku, członek Komisji Krajowej związku, w latach 2003 – 2011 kierował Krajową Sekcją Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” . Obok działalności związkowej zajmuje się też polityką klimatyczno-energetyczną, promuje  ideę reindustrializacji polskiej gospodarki.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat