Steel 2023

Prelegenci kongresu

Węglokoks S.A.

Koordynator Sekcji Badań i Rozwoju w Węglokoks S.A. oraz Główny Specjalista w Dziale Zarządzania Projektami Strategicznymi odpowiedzialny za inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie projektów strategicznych w spółce oraz nadzór nad wdrożeniem i ich monitorowaniem. W ramach sekcji B+R, Dariusz Chmiel odpowiada za rozwijanie niezbędnych kompetencji w Grupie Kapitałowej w obszarze działalności badawczo-rozwojowej.
Członek zespołu projektowego w ramach Programu Budowy Stalowni i Walcowni w Grupie Kapitałowej Węglokoks.
Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ukończył studia podyplomowe Master Business Administration na Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska. Aktualnie Doktorant na Politechnice Lubelskiej.
Zawodowo związany z branżą hutniczą od 1993 r


Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat